Evropská výstava – Barcelona 2004

 

O naší účasti na letošní Evropské výstavě v Barceloně rozhodlo několik aspektů: za prvé letošní vrcholná akce světového významu – tj. světová výstava se konala v Brazilii a to je pro mnoho evropských vystavovatelů trochu „ z ruky“ a tak i téměř 2000 km vzdálená Barcelona byla dostupnější. Za druhé to byly velké úspěchy, které sklízela moje fena skye terriera v loňském roce na výstavním poli (mj. 3.místo v soutěží Šampion šampionů), za třetí to byla krása, do které nám začal vyrůstat náš Sam – Anno Domini MMIII KIAORA a v neposlední řadě tím lákadlem byla samotná Barcelona, kterou z mých přátel, známých a příbuzných navštívil téměř každý a já tušila, že Gaudího architektura je skvostem, který se může líbit a nemusí, ale nejdřív se musí na vlastní oči vidět.typický architektonický skvost architekta Gaudího v centru Barcelony

Věděla jsem, že Barcelonou začne pro mne z výstavního i pracovního hlediska velmi hektické období, jehož tempo se mírně uklidní až počátkem července, z toho důvodu jsem se na Barcelonu chtěla pečlivě připravit tak, abychom si příjemně užili nejen výstavu, ale i město.Můj cestovní itinerář narušila Aloha (Firstprizebears Aloha), když se jí svým šarmem podařilo získat nejen titul BOB na mezinárodní výstavě v Leszně v Polsku, ale celkem suveréně si vyběhala také první místo ve skupině FCI I. – tím naprosto nabourala veškeré mé plány toho víkendu – neboť jsem druhý den měla vystavovat svou skye terriérku Áju a Pina (Ch.Firstprizebears Z´Winchestr) v jeho městě – Saarbrücken v Německu. Vzhledem k tomu, že v Polsku je vítěz BEST IN SHOW vybírán zásadně ze všech vítězů skupin FCI na závěr druhého dne výstavy, zdálo se mi krajně nevhodné se této přestižní soutěže nezúčastnit – obzvláště, když pořadatelé vítězům skupin zajišťují a hradí ubytování do druhého dne. To jsme ještě netušili , že na nás čeká překvapení ve formě kýty uzené šunky. Díky Aloze jsme tedy museli trošku změnit naše plány s cestou do Barcelony – tak abychom zvládli cestou setkání s majiteli Pina, neboť v Německu již byl přihlášen na jinou výstavu, aby si dokončil titul Německého šampiona.

Cestu do Barcelony jsme tedy nezapočali ve středu 2.6. večer jako bylo v původním plánu, ale již odpoledne. Jeli jsme dva řidiči a tak jsme doufali, že cestu dlouhou bez mála dva tisíce kilometrů zvládneme do 24 hodin. Po zastávce na německé dálnici, kde jsme měli krátké setkání s Pinovými majiteli, jsem začala pochrupovat a k mému překvapení jsem se probudila až do sluncem zalitého rána nedaleko francouzského pobřeží. Vyvenčili jsme zde psy – vlahý mořský vánek a příjemné ranní letní teplo nám okamžitě zvedlo náladu, kterou jenom díky účinné klimatizaci v autě nenarušilo ani vědomí, že je velmi příjemné, když je v šest hodin ráno teplo na šortky, ale kolem dvanácté na slunci asi nevydržíme ani my natož psi. Jako tvorové ze země bez daru moře jsme museli ještě sjet k moři až na dosah.

Pak už jsme si jen užívali té malebné krajiny francouzského jihu, která se rázem při překročení hranic do Španělska změnila.Hraniční hory mezi Francií a Španělskem Cestou se překračují hory a ty skutečně na první pohled oddělují dvě zdánlivě podobné a při tom tak odlišné země. Přímo na hranicích jsme se kochali kopci ještě pokrytými sněhem.

Do Barcelony jsme po dalším zaplacení dalničního poplatku (mýtné se platí jak na francouzských tak na španělských dálnicích a je to při cestě do těchto zemí nezanedbatelná položka) dorazili kolem desáté dopoledne. Ještě dosti brzy, abychom se mohli ubytovat v rezervovaném hotelu Formule 1 a dopřát si dostatek odpočinku po především pro řidiče probdělé noci.  Rozhodli jsme se tedy vyrazit do města – tak abychom si „nacvičili“ cestu k výstavišti druhý den ráno. Zde jsem již musela převzít řízení sama a opravdu si temperamentu španělských řidičů ve městě užila víc než dost. Jedním velmi zajímavým postřehem pro mne bylo, že při stání na červenou na semaforu se všechna auta na červenou též rozjížděla – vzhledem k tomu, že se auta rozjížděla vždy v přibližně stejnou dobu před naskočením oranžové a následně zelené barvy. Pokud jsem já byla tím prvním na semaforu a nezačala se rozjíždět v jimi určenou dobu, ozývalo se za mnou nervozní troubení. Záhy jsem zjistila pravidlo, podle kterého se jezdí v Barceloně. Každý řidič sleduje ne svůj semafor, ale semafor pro chodce – jakmile chodci naskočí červená – okamžitě se rozjíždí. Toto je v barcelonských ulicích železným pravidlem a tak především chodcům nedoporučuji dobíhat červenou na poslední chvíli – je to opravdu nebezpečné a mnou vyzkoušené na vlastní kůži – jak v roli řidiče, tak v roli chodce.

část výstaviště- evropská výstava se konala v halách vlevo tohoto pohleduCestou k výstavišti jsme tedy sledovali směrovky FIRA (španělsky výstaviště) – v téměř nejhustším provozu na ohromném kruhovém objezdu, jehož centru vévodil historický sochamikruhový objezd v těsné blízkosti výstaviště zdobený sloup (možná i kašna) a na dohled byla Arena de Barcelona – bylo nutné odbočit a jet vstříct překrásným historickým budovám, které byly právě tím hledaným výstavištěm. Cesta byla lemována vlajkami s logem evropské výstavy a taktéž mnoho ulic v centru Barcelony bylo zdobeno těmito vlajkami či billboardy upozorňujícími na konání  prestižní kynologické akce. Umístění výstaviště bylo kouzelné, ale ve mně vzbudilo okamžitě paniku, že zítra jistě nebude možno kde zaparkovat. Opak byl pravdou – druhý den ráno byly pořadatelé na nápor vystavovatelů naprosto výborně připraveni – na jedné straně ulice před výstavištěm bylo vyhrazeno několik (myšleno dostatečné množství) parkovacích míst, kde bylo možné si vyložit věci a v klidu s nimi dojít ke kruhu a pak se vrátit a přeparkovat vozidlo do jen pár metrů vzdálené podzemní garáže či do pavilonu naproti, který se stal parkovištěm (škoda jen že tato možnost nebyla viditelněji označena) – parkování v podzemní garáži se odvíjelo od počtu parkovacích hodin (v případě U vchodu na výstavištěstrávení celého dne na výstavě tato částka nepřekročila 20,--Euro, parkování v pavilonu stálo 15,--Euro). Již ve středu během naší obhlídky jsme byli upozorněni při parkování na ulici náhodným chodcem ( Slovákem dlouhodobě žijícím v Barceloně) na poměrně časté vykradení aut stojících na negarážovaných místech v ulicích měst.

Přejímka psů proběhla bez problémů, kruh jsme našli až na druhý pokus, ale to vlastně jen díky naší nepozornosti – neboť rozmístění kruhů i s časovým harmonogramem posuzování jsme obdrželi již domů společně se vstupním listem. Časový harmonogram považuji za vůbec velmi šikovnou věc a z pohledu organizátorů výstav také není úplně od věci, když se všichni vystavovatelé nehrnou v jeden čas na výstaviště, ale de facto dle svých rozpisů jen s dostatečným předstihem potřebným pro přípravu svého psa. U kruhu jsme se uvítali s mou přítelkyní Conny Hartman a Patchem a Tampou (Ch.Firstprizebears Apache a Ch.Firstprizebears Z´Tampa) – postrádala jsem jejího manžela Joopa – ale ten zůstal doma a pečoval o zbytek smečky a tak cestu z Belgie dlouhou bez mála 1500 km zvládla Conny se svými psími společníky sama. Jako první v našem kruhu posuzoval pan rozhodčí Jack Bispham z Velké Británie dlouhosrsté kolie až poté následovalo naše plemeno. Vzhledem k tomu, že jsem vystavovala svou fenku skye terriéra (s výsledkem res.CACIB, CAC – Španělský šampion) unikly mi třídy mladých fen a jejich mezitřída. V katalogu byly někteří jedinci uvedeni u jiných plemen – což potkalo též mého Sama, který byl uveden ve třídě mladých border colií. Tyto chyby byly bez jakéhokoliv stresu a problémů řešeny ve výstavní kanceláři a vedoucí kruhů na ně byly upozorněni. Dle katalogu bylo přihlášeno 40 bearded collií – je nutné počítat s tolerancí cca +5 zvířat, které se objevili později v kruhu s čísly evidentně řazenými v jiném plemeni. Dle mého očekávání se do Barcelony sjela především francouzská konkurence, dále pak beardedky z domácího Španělska – jejich počet však nepřesáhl francouzské jedince, Itálie, Chorvatska, Belgie, Ruska, Maďarska a 2 jedinci z České repuliky – ve třídě mladých psů Anno Domini MMIII KIAORA a ve třídě mladých fen Fidorka od Emy Destinové.

Sam posuzován anglickým rozhodčím J.BisphamemRozhodčí posuzoval důkladně avšak bez zbytečných průtahů. Nejdříve si prohlédl celou nastoupivší třídu – tuto nechal proběhnout a poté posuzoval každého jedince individuálně – v postoji, v pohybu do trojúhelníku a v pohybu tam a zpět. Každého psa důkladně prohmatal a diktoval svému asistentovi své výroky – ten je jen zapisoval do připravených posudků, ve kterých byly předepsány kolonky pro celkovou proporci, hlavu, skus, horní linii, přední končetiny, zadní končetiny, srst, temperament a pohyb – u každé této části se jen zakřížkovala jedna z možností – korektní, možné zlepšení a nekorektní. Rozhodčí tedy neztrácel čas popisem celého psa. Myslím, že především rozhodčím zvyklým posuzovat anglickým způsobem (tj. bez psaní posudků)  tento systém vyhovoval.

Po sepsaní (resp. zakřížkování) takového posudku rozdal vedoucí kruhu všem jedincům se známkou horší než výborná jejich posudky požádal je o opuštění kruhu. Rozhodčí pak určil pořadí zbyvších jedinců a to poté, kdy si psy znovu nechal předvést v pohybu a ve statice. Třída mladých psů byla obsazena celkem 7-mi jedinci, zvítězil a titul Evropský vítěz mladých si doSam - 3.místo ve třídě mladých na evropské výstavě v Barceloně Francie odvezl Ugo-Boss de Chester. Anno Domini MMIII KIAORA se umístil na krásném 3. místě v této třídě. Jako chovatelka si tohoto umístění na evropské scéně nesmírně vážím také vzhledem k Samově velmi veselé povaze a tréninku jen na 3 výstavách před Barcelonou.

 

V mezitřídě psů nastoupil pouze jeden jedinec – Double Scotch Black Man in Black, který se později utkal v soutěži o CAC s vítězem třídy otevřené Socrate de Chester, která svými 3-mi jedinci nebyla velmi silně obsazena – což mne osobně dosti překvapilo. Ve Španělsku se totiž zadává pouze jeden CAC a to v konkurenci vítězů mezitřídy a otevřené (šampioni o titul CAC nesoutěží) a u příležitosti evropské výstavy se každému vítězi CAC, který je již šampionem jiné země zadává titul Španělský šampion.

Oproti těmto třídám byla třída šampionů velmi exklusivní – každý z nastoupivších jedinců má již mnoho nezanedbatelných titulů za sebou, ale i přesto se dá říci, že se opět očekával více méně souboj mezi MultiCh.Offenbach de Chester a loňským evropským vítězem a v našich končinách velmi dobře známým Ch. Firstprizebears Apache.  Patchovi se podařilo zopakovat loňský úspěch z Bratislavy do puntíku – zvítězil nejen v této třídě, ale získal i titul Evropský vítěz , BOB a byl vybrán do užšího výběru ve skupině ! Sledujíc jeho tažení v Barceloně nemohla jsem se ubránit vzpomínkám na loňskou Bratislavu a jsem šťastná, že prokazuje své kvality v rukou obou svých handlerů (Conny Hartman a Lenka Klímová).

V následující třídě měl český chov své druhé želízko v ohni – avšak Fidorka od Emy Destinové opouštěla kruh třídy mladých fen se známkou velmi dobrá. Zvítězila No-Nonsence´s Chicabrown.

Titul CAC ve fenách vybojovala sestra držitele toho titulu ve psech – Solana de Chester.

Třídu šampionů fen a později i titul Evropská vítězka vyhrála Ch.Firstprizebears Z´Tampa – mimo jiné světová vítězka z Amsterdamu 2002.

vlevo: Evropský vítěz - BOS - Ch.Firstprizebears Z´Tampa, vpravo: Evropský vítěz - BOB - Ch.Firstprizebears Apache

Celková kvalita předvedených beardedek byla na poměrně vysoké úrovni, viděli jsme několik jedinců s vynikajícím pohybem, naprostá většina předvedených psů a fen a měla vynikající pěstěnou srst s excelentní výstavní úpravou, většina psů byla požadovaného formátu a až na vyjímky jsme se setkali s profesionálním předvedením, které lahodilo oku diváka. Slabinou mnohých především francouzských jedinců byly horní linie, které už i u poměrně mladých jedinců nejsou jejich silnou stránkou.

 

Tento fenomenální úspěch jedinců Firstprizebears - Tampy a Patche si jistě zasloužil patřičnou oslavu – ovšem únava z dlouhého dne stráveného na jinak velmi příjemném výstavišti v centru Barcelony nás dSagrada Familiaonutila jen k několika fotografiím našeho úspěšného týmu v atraktivním prostředí odlehlé části výstaviště.

Úspěch naší výpravy do Barcelony jsme nakonec oslavili až druhý den pro nadšené vystavovatele jako jsme my poměrně netradičním způsobem – obyčejným relaxačním turistickým výletem po památkách a atrakcích Barcelony – psíci si užívali zaslouženého odpočinku v klimatizovaných hotelových pokojích a my si užívali vyjížďky vyhlídkovým autobusem s několika zastávkami, kdy tou téměř povinnou byla prohlídka slavné stále ještě nedostavěné katedrály Sagrada Familia.

 

text: ©Lenka Klimova

 

 

 

Výsledky / Results

 

Judge: Jack Bispham, Great Britain

 

Psi – třída mladých 7/7

V1, Evropský vítěz mladých.. Ugo-Boss de Chester, maj. Bernardi, F

V2……………………………No-Nonsence´s Cedric, maj.: van den Berghe – Lagring M., B

V3…………………………Anno Domini MMIII KIAORA, maj.: Klimova+ Supkova, CZ

VD……….Calogeroblacklover, maj. Ripolli F., I

VD……….Jambo-Hakuna-Matata de Maeluma, maj.: Flor Valls, E

VD……….No-Nonsence´s Camelot, maj. Grigoryan, Rusko

VD……….????

 

Psi – mezitřída 1/1

V1, res.CAC…………Double Scotch Black Man in Black, maj. Suchne Vass Hajnalka, H

 

Psi – třída otevřená 4/3

V1, CAC…….. Socrate De Chester, maj. Derbay + Bernardi, F

V2……………..To Be Or Not To Be De Chester, maj.: Velay-Perez, F

VD……………..Paspulbeard Hoffman, maj. Sambucety Piris, E

 

Psi – třída šampionů 9/9

V1, CACIB, Evropský vítěz, BOB…. Ch.Firstprizebears Apache, maj. Hartman, B

V2, res.CACIB………………Ch.Offenbach de Chester, maj: Petit, F

V3…………………………….Ch. Paris By Night Des Emeraudes Du Lac, maj.:Ponthus, F

V………………………………Ch.Cocoon-Millennio De Gianvie, maj: Echeverria Saiz, E

V………………………………Ch.Creation-Caprice de Gianvie, maj: Echeverria Saiz, E

V……………………………..Ch.Firstprizebears Zwinnetou, maj: Ripolli F., I

V…………………………….Ch.Please de Chester, maj: Velay-Perez, F

V……………………………..Ch. Show Must Go On de Chester, maj: Eskills Lena, Fin

V………………………………Ch. Softly-Softly de Shaleemar, maj: Rodriguez R., E

 

Feny – třída mladých 9/9

V1, Evropský vítěz mladých…………..No-Nonsense´s Chicabrown, maj: Bonny P., B

V2………………………………Une Autre Histoire des Emereaudes du Lac, maj: Ponthus, F

V3……………………………Megara-Hakuna-Matata de Maeluma, maj: Rodriguez R., E

VD…………………………….Gilda De Dazalopi, maj: Diaz B., E

VD………………………………Potterdale Miami Spice, maj: Contreras M., E

VD………………………………Une Histoire D´Amour de Chester, maj: Bufferne, F

VD…………………………….Fidorka od Emy Destinové, maj.: Vazdova, CZ

VD……………………………...Vatea´s Westa Iana, maj: Dasovic J., Cro

D………………………………Ivet de Dazalopi, maj: Diaz Barcena, E

 

Feny – mezitřída 2/2

VD1…………………Byronssweetsurprise, maj: Lippi, Pacifico, I

VD2…………………Land O´Lakes Tenderness Dite Tess, maj: Boluda, F

 

Feny – třída otevřená 5/4

V1, CAC, res.CACIB…..Solana de Chester, maj: Garcia, F

V2………………………Curiosity C´Dark Angel, maj: Derbay, Fin

V3……………………….Firstprizebears Broadway, maj: Echverria Saiz, E

VD………………………Casandra- Zaina De Gianvie, maj: Echeverria Saiz, E

 

Feny – třída šampionů 6/4

V1, CACIB, Evropský vítěz ….Ch.Firstprizebears Z´Tampa, maj: Hartman, B

V2…………………………….Ch.Vatea´s Haidee Sweet Dream, maj: Dasovic J., Cro

V3…………………………….Ch.Dream-Baby de Shaleemar, maj: Diaz, E

V4……………………………..Ch. Penelope di Cambiano, maj: Garabelli, I

 

 

Výsledky dle internetových stránek www.rsce.es

 

 

 

 

 

zpět